<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับตำบลปงดอน
โครงสร้างผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม

ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน

ข้าวกล้อง หรือข้าวซ้อมมือ , ข้าแดง คื เมล็ดข้าวที่ไม่ผ่านการ
ขัดสีมีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม (แล้วแต่พันธุ์ข้าว)มีคุณค่าประโยชน์จาก
สารอาหารต่างๆ มากกว่าข้าวขาวธรรมดา ผ่านการกระเทาะเปลือก
ออกเพียงครั้งเดียวทำให้เยื่อหุ้มเมล็ดข้าว (รำ) ยังอยู่ ซึ่งเป็นส่วนที่
อุดมไปด้วยแร่ธาติ และวิตามินต่างๆ รวมทั้งกากใยอาหารที่มีมาก
กว่าในข้าวขาวถึง 3 เท่าในปริมาณเท่ากัน

คุณประโยชน์
ข้าวกล้องมีคุณค่าทางอาหารที่สูงมาก ทำให้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำงานได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ

ผลิตโดย
วิธีหุงอย่างไรให้อร่อย
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลปงดอน - ซาวน้ำเพียงครั้งเดียว
หมู่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง - ใส่น้ำปริมาณมากกว่าหุงประมาณ 5-10 นาที ข้าวจะหอมนุ่ม
โทร.084-4821951 น่ารับประทาน
  - ควรรับประทานขณะอุ่น ข้าวจะนุ่มกว่ารอให้เย็นและควารับประ-
  ทานให้หมดในมื้อนั้นๆ เพราะจะบูดได้ง่ายกว่าข้าวขาว
  การเก็บรักษา
  - ควรเก็บในที่สะอาด มิดชิด หรือเก็บในตู้เย็น
  - ซื้อปริมาณที่รับประทานหมดภายใน 2 -3 สัปดาห์ เนื่องจากอายุ
  จะสั้นกว่าข้าวขาว

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 143 หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com