ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน>>>(30-03-2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย ถนนสายบ้านปงดอน รหัสสายทาง ลป.ถ 73 - 016 สายบ้านปงดอน - ห้วยสะเหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-didding) >>> (02-03-2565)
-ร่าง- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย ถนนสายบ้านปงดอน รหัสสายทาง ลป.ถ 73 - 016 สายบ้านปงดอน - ห้วยสะเหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-didding) >>> (02-2565)
-ร่าง-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>>(03-2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง

ผลการประกวดผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>> (20-04-2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแล้ง ถนนสายบ้านปงดอน รหัสสายทาง ลป.ถ. 73 - 016 สายบ้านปงดอน-ห้วยสะเหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>> (15-03-2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 2 (12-04-2565)
ไตรมาสที่ 1 (06-01-2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประจำเดือนกันยายน 2565
ประจำเดือนสิงหาคม 2565
ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ประจำเดือนเมษายน 2565
ประจำเดือนมีนาคม 2565(04-04-2565)
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565(03-03-2565)
ประจำเดือนมกราคม 2565(03-02-2565)
ประจำเดือนธันวาคม 2564 (06-01-2565)
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (03-12-2564)
ประจำเดือนตุลาคม 2564 (04-11-2564)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564>>> 11-10-2565)
แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน) >>> (17-03-2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแล้ง ถนนสายบ้านปงดอน รหัสสายทาง ลป.ถ73-016 สายบ้านปงดอน-ห้วยสะหน้า)) >>>(08-02-2565)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตามบัญชีรายละเอียดโครการแนบท้าย >>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามลำห้วยแล้ง ถนนสายบ้านปงดอน รหัสสายทาง ลป.ถ 73 - 016 สายบ้านปงดอน - ห้วยสะเหน้า >>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง